ISO 9001:2015
 
Kết quả chuyển đổi, duy trì áp dụng và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
11/27/2020 5:52:36 PM
Kết quả chuyển đổi, duy trì áp dụng và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 
Bản công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân phường Cộng Hòa
10/16/2020 6:36:53 PM
Bản công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân phường Cộng Hòa
 
V/v công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân phường Cộng Hòa
10/16/2020 4:53:22 PM
V/v công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân phường Cộng Hòa
 
V/v ban hành lại hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường Cộng Hòa
9/15/2020 6:58:10 PM
V/v ban hành lại hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường Cộng Hòa
 
Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của ủy ban nhân dân phường Cộng Hòa
8/6/2020 4:21:55 PM
Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của ủy ban nhân dân phường Cộng Hòa
 
Thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2020 của UBND phường Cộng Hòa
2/18/2020 7:18:19 PM
Thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2020
của UBND phường Cộng Hòa
 
Mục tiêu chất lượng ISO năm 2020
1/31/2020 4:22:30 PM
Mục tiêu chất lượng ISO năm 2020
 
KẾ HOẠCH Triển khai duy trì áp dụng, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2020 của UBND phường Cộng Hòa năm 2020
1/18/2020 5:42:07 PM
KẾ HOẠCH
Triển khai duy trì áp dụng, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2020 của UBND phường Cộng Hòa năm 2020
 

Thư viện ảnh

 
Hát về Chí Linh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay210 
 Hôm qua34
 Tuần này367 
 Tất cả184880 
IP: 34.239.154.240